ВОДЕЩИ НОВИНИ

За компанията

Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) съществува от 01.01.2002 г.

НКЖИ е търговец - държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, образувано на основание чл.9, ал.1 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ). НКЖИ е управител на железопътната инфраструктура.
НКЖИ организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен договор, сключен между компанията и държавата. Компанията организира цялостната си дейност въз основа на проучвания, прогнози и програми за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с този договор.

Портал за сигнали за нередности в транспорта

Още

Оперативна програма "Транспорт"

НК "Железопътна Инфраструктура" - Бенефициент по Оперативна Програма "Транспорт"

НКЖИ е Бенефициент по Приоритетна ос I, ІІІ и V на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. и Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020.