Контакти

Георги СОТИРОВ
тел.: 36-73; в групата на ДП НКЖИ ; e-mail: sotirov@rail-infra.bg;  standarti@rail-infra.bg

Полезни връзки:

www.bds-bg.org – Български институт за стандартизация /БИС/

 

http://www.uic.asso.fr/etf/codex/codex-recherche.php - UIC фишове

 

http://ridb.rail-infra.bg/login.php - web базирана информационна база данни на параметрите на ЖП инфраструктура /само за регистрирани потребители на базата данни/