НК "Железопътна инфраструктура" - Екология

НК ”Железопътна инфраструктура”- Екология

 

   Транспортният сектор е отговорен за приблизително една четвърт от световните емисии на парникови газове.

   Железопътният транспорт е най-щадящият към околната среда, като е отговорен за едва 2% от общите емисии на СО2 и съответно оказва най-малко въздействие върху изменението на климата.

   Решенията как да пътуваме, които взимаме всеки ден - автомобил, влак или самолет - имат важни последици за устойчивото развитие на планетата. 

  UIC (ЮИЦ) разработи съвместно с Немски институт за енергия и екологични изследвания две нови средства, EcoPassenger  и EcoTransIT,  за сравняване на пътническите и товарни пътувания по европейските маршрути.