НК "Железопътна инфраструктура" - член на CER

НК „Железопътна инфраструктура” – член на CER


     НК “ЖИ” е пълноправен член на Общността на европейските железници и инфраструктурните компании – CER. Организацията е със седалище в Брюксел и още от основаването си е създала преки връзки с европейските институции. 
В CER има работни групи, които се занимават с определени тематични области, но също и други работни групи, които се съставят според потребностите и сътрудничеството, на които се определя от съответния интерес на членовете. 
За стратегическите насоки на CER и за нейната работа в Брюксел са отговорни Управителният съвет и Генералната асамблея. Управителният съвет заседава по-често и може при необходимост да бъде свикан краткосрочно, докато на Генералната асамблея поне два пъти годишно се събират ръководителите на всички дружества-членки на CER.

 

Повече информация можете да намерите на: www.cer.be