Експерти от НКЖИ участваха в европейски проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“

В периода 12-16 септември, в Прага, експерти от ДП НКЖИ участваха в първото посещение за обмяна на опит и добри практики в изпълнение на дейност 1 по проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“, финансиран от МСЕ по договорно споразумение № MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2.714459. Домакини на работните срещи бяха чешките железници, SŽDC, и AŽD, изпълнител на жп обекти с европейско финансиране в частта сигнализация и телекомуникации. Целта на работното посещение беше обмяна на опит при изпълнението на инфраструктурни обекти с финансиране от ЕС.

От страна на ДП НКЖИ в срещите взеха участие г-жа Мария Чакърова, директор на дирекция СРИП, и експерти, пряко участващи в подготовката и изпълнението на проекти, финансирани по МСЕ. Специалистите се срещнаха с г-н Нежечлеб, зам.-генерален директор за модернизация на железния път в SŽDC и с г-жа Кодисова, началник на международния отдел в SŽDC. Г-н Нежечлеб представи проектите, по които се работи в момента и запозна експертите със срещаните затруднения и предизвикателства при изпълнението им.

Програмата включваше и посещение на изградени инфраструктурни обекти, финансирани от ЕС. Първият обект беше новия централен диспечерски център на централна гара Прага, който им бе представен от г-н Хендрих, зам.-генерален директор по управление на движението в SŽDC. Експертите на ДП НКЖИ имаха възможността да присъстват на официалното откриване на новата гара в Чешке Будейовице, изградена със средства от ЕС. След откриването се проведе и официална среща с ръководството на SŽDC и AŽD, на която бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес.