Заместник генералният директор на ДП НКЖИ Христо Алексиев участва в Конференция „Стратегическа инфраструктура 2015“

Днес, 24 март 2015 г., в София Ивент Център, се проведе 10-тата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015 – България и Западни Балкани“.

НКЖИ взе участие в Панел 3: Транспортна инфраструктура България. Модернизиране на ЖП инфраструктурата. Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси, финансирана от Оперативна програма "Транспорт". Предпоставки за изграждането на трети мост на река Дунав“, който беше открит от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Компанията беше представена от заместник генералния директор Христо Алексиев, който изнесе презентация на тема: „Модернизация на железопътната инфраструктура“.

Христо Алексиев запозна участниците с напредъка на проектите в процес на изпълнение и представи проектите за настоящия програмен период на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Годишната конференция „Стратегическа инфраструктура“ се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп.