НКЖИ участва в церемонията по връчване на дипломите на Випуск`2015 на ВТУ „Тодор Каблешков“

Днес, 15.05.2015 г.,  Милка Роева – ръководител на отдел „Управление на човешките ресурси“ в ДП НКЖИ, бе официален гост на тържествена церемония по връчване на дипломи на абсолвентите от Випуск`2015 от ОКС „магистър“ на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. От името на генералния директор на НКЖИ, госпожа Роева поздрави академичната общност и студентите като заяви, че в своята дългогодишна история висшето училище е неразривно свързано с развитието на железопътния транспорт в страната и се е утвърдило като „безспорен феномен в нашата образователна система“.

В обръщението Милка Роева изрази надеждата, че Компанията ще има възможността да попълни личния си състав с високообразовани млади специалисти и да разчита на отличната им подготовка.