Мария Чакърова: Над 2,1 млрд. лева ще бъдат инвестирани в железопътна инфраструктура на страната до 2020 г.

Национална Компания „Железопътна инфраструктура“ ще реализира проекти в размер на 2,1 млрд. лева от европейските фондове до края на 2020 г. Това заяви Мария Чакърова, директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в ДП НКЖИ по време на шестия дискусионен форум на тема „Строителство през 2017 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014-2020“, организиран от Камарата на строителите в България.

Мария Чакърова посочи, че това е голяма отговорност и предизвикателство както за компанията, така и за строителните фирми, защото инфраструктурните проекти, които изпълняват са изключително комплексни и мащабни. „Приоритетно до края на програмния период завършваме жп направленията, които стартирахме по ОП „Транспорт“. Това са отсечките от сръбска до гръцка и турска граници, както и до Пристанище Бургас“, заяви Чакърова.