ОТВОРИХА ОФЕРТИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН

 

 

Отвориха офертите за проектиране и строителство на железопътен участък

София – Елин Пелин

 

Днес, 26.02.2016 г., в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин, част от проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.

 

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:

 

  1. „АКТОР“ АД
  2. „КЕЛЕТ АБ“ ДЗЗД
  3. „ПОРР БАУ“
  4. Консорциум „ЕЛИН ПЕЛИН РЕЙЛУЕЙ 2016“ ДЗЗД
  5. ДЗЗД „ТРАКЦИЯ БАЛКАНИ“
  6. Консорциум „ЩРАБАГ ЖП СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН“

 

Модернизацията на железопътната отсечка София – Елин Пелин попада в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София  - Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин Септември”, която е част от направление София - Пловдив – Бургас.

Железопътната линия София-Пловдив е сред най-важните железопътни връзки в страната с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща един от най-големите индустриални центрове – София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

Изпълнението на проект „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин, част от проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“ се осъществява със съфинансиране от Механизъм за свързване на Европа (CEF).