НКЖИ ВЗЕ УЧАСТИЕ В "ДНИ НА TEN-T 2016"

                                             НКЖИ взе участие в „Дни на TEN-T 2016“

 

 

Представители от ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) участваха в международна среща под мотото „Дни на TEN-T 2016“. Компанията бе представена от Христо Алексиев – зам. генерален директор „Стратегия и администрация“ и Мария Чакърова – директор на дирекция ,,Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”.

Събитието се проведе  от 20 до 22 юни 2016 г. в гр. Ротердам, Холандия и бе организирано от Европейската комисия.

 Представителите на НКЖИ участваха в поредица от семинари, свързани с развитието на основните транспортни коридори и стратегията за развитие на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS). Особен интерес предизвика обсъждането на проектите, одобрени на междинното класиране, в които влиза и проекта на НК ЖИ за модернизация на железопътния участък Костенец – Септември на стойност 185 млн. евро.

В рамките на междуинституционалната среща беше представена Декларацията от Ротердам, свързана с развитието на Транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T). На нея беше подчертана важността на разгледаните в Декларацията въпроси, като и факта, че всички държави трябва да положат усилия и да дадат най-доброто от себе си, с оглед цялостното и навременно изграждане на TEN-T – както по отношение на инфраструктура, така и за развитието на мултимодалността, товарната транспортна логистика, интелигентните транспортни системи, повишаване употребата на алтернативни горива и др.

Участието на представителите на НКЖИ бе финансирано от МСЕ в рамките на проект “Better railway infrastructure projects through better knowledge” - MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2.714459.

 

Допълнителна информация може да намерите на: https://www.tentdays.eu/2016/