СТАРТИРА ПРОЕКТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН

Стартира проекта за  модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин

 

Днес, 07.11.2016 г., се състоя официалното подписване на договора с избрания изпълнител, за проектиране и строителство на участъка София – Елин Пелин, по проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ .

Събитието се проведе в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На церемонията присъстваха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, генералният директор на НКЖИ инж. Милчо Ламбрев, Христо Алексиев, зам. генерален директор на компанията, Мария Чакърова, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“, както и представители на фирмата изпълнител  „Келет“ АБ ДЗЗД.

Договорът за проектиране и строителство на София – Елин Пелин е на стойност 120 000 000  лева без ДДС и без непредвидени разходи, с изпълнител  -  „Келет“ АБ ДЗЗД.

Срокът за изпълнение на заложените дейности по договора е 48 месеца.

  • Изготвяне на Технически проект в рамките на 12 месеца;
  • Строителство и въвеждане в експлоатация в рамките на 36 месеца;

 

Железопътната линия София–Елин Пелин е двойна, електрифицирана, с приблизителна дължина 23 км. Обхватът на дейностите по договора включва модернизация на железния път, съоръженията към него и системите на контактна мрежа.

 

Реализацията на инвестиционния проект за модернизация на железопътната линия София-Елин Пелин ще допринесе за постигане на по-добри условия за транспортиране на пътници и товари, изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на европейските изисквания за оперативна съвместимост в съответствие с политиката на ЕС за развитие на Трансевропейските транспортни мрежи.

 

Модернизация на жп участък София – Елин Пелин, част от проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ се осъществява с 85% съфинансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).