ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНОТО ПОСЕЩЕНИЕ В УЖИ НА ПОРТУГАЛИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПО-ДОБРИ ПОЗНАНИЯ“

 

ПРОЕКТ  „ПО-ДОБРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПО-ДОБРИ ПОЗНАНИЯ”

ФИНАНСИРАН ОТ МСЕ по Договорно споразумение

№ МOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2.714459

 

 

            В ДП НКЖИ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНОТО ПОСЕЩЕНИЕ В УЖИ НА ПОРТУГАЛИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПО-ДОБРИ ПОЗНАНИЯ“ 

        

На 20 януари 2017 г., в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ се проведе информационен ден за проведеното посещение от група  български експерти в УЖИ на Португалия (IP), в периода 4-8 декември 2016 г., с цел обмяна на опит и добри практики по дейност 1 на проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“, финансиран по МСЕ. Информационният ден имаше за цел служителите от дирекция СРИП и от Звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти, както и от други структурни звена на компанията да се запознаят с проведените срещи, обменения опит и научени уроци от посещението в Португалия. В събитието взеха участие 26 служители на ДП НКЖИ.

Петър Генов, ръководител на ЕУП „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“ изнесе презентация, в която представи основните акценти от дискутираните теми и научените уроци по ключови въпроси, свързани с проблемите и предизвикателства при подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти с европейско финансиране.

Посещението в УЖИ на Португалия предостави възможности за обмяна на опит и добри практики и за установяване на лични контакти между мениджърите и експертите от двата партньорски УЖИ.