ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОВЕДЕНОТО ПОСЕЩЕНИЕ В ЧЕШКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ SŽDC, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПО-ДОБРИ ПОЗНАНИЯ“

 

ПРОЕКТ  „ПО-ДОБРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПО-ДОБРИ ПОЗНАНИЯ”

ФИНАНСИРАН ОТ МСЕ по Договорно споразумение

№ МOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2.714459

 

В ДП НКЖИ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОВЕДЕНОТО ПОСЕЩЕНИЕ В ЧЕШКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ SŽDC, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПО-ДОБРИ ПОЗНАНИЯ“

                                                                                     

На 20 януари 2017 г., в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ се проведе информационен ден за представяне на обменения опит и научени уроци от проведеното посещение в УЖИ на Република Чехия, в периода 12-16 септември 2016 г. Целта на информационния ден беше да запознае експертите на ДП НКЖИ с опита на SŽDC в изпълнението на инфраструктурни обекти с финансиране от ЕС и със срещаните затруднения и предизвикателства при изпълнението им. В събитието взеха участие 26 експерти от дирекция СРИП, от Звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти и от дирекция „Обществени поръчки и административно обслужване“ и отдел „Международна дейност“.

Надежда Данаилова, ръководител сектор в отдел „Мониторинг“, дирекция СРИП, направи презентация за проведеното посещение в чешките железници и акцентира на основните моменти в него. Експертите на ДП НКЖИ са имали и възможността да посетят изградени инфраструктурни обекти, финансирани от ЕС. Единият обект е бил новият диспечерски център на централната гара в Прага, а вторият е новата гара в Чешке Будейовице.

Проведеното посещение в SŽDC е дало възможност за създаване на тесни контакти и за обсъждане на въпроси от взаимен интерес.