ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ НКЖИ УЧАСТВА В РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ИНФРАСТРУКТУРНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ИТАЛИЯ (RFI), В ГР. РИМ

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ НКЖИ УЧАСТВА В РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ИНФРАСТРУКТУРНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ИТАЛИЯ (RFI), В ГР. РИМ

 

В периода 1-5 май 2017 г. се проведе посещение за обмяна на опит и добри практики на eксперти на ДП НКЖИ в УЖИ на Италия  (RFI), в гр. Рим.

Събитието бе организирано по дейност 1 на проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания”, финансиран по Механизъм за свързване на Европа на ЕК, с Рег. № MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2.714459.

Целите на посещението включваха обмяна на опит с представители от дирекция „Стратегическо планиране“, дирекция „Техника“, дирекция „Инвестиции“ и дирекция „Администрация, финанси и контрол“ на УЖИ на Италия.

На 2 май 2017 г. беше направено официално посещение в централата на италианския управител на железопътна инфраструктура. Българската делегация бе посрещната от главния изпълнителен директор на УЖИ на Италия – г-н Маурицио Джентиле. Двустранната среща между представителите на двете партньорски компании започна с приветствени слова от главния изпълнителен директор на Rete Ferroviaria Italiana  и г-н Златин  Крумов, заместник генерален директор „Експлоатация“ в ДП НКЖИ и ръководител на българската делегация, които направиха и кратко представяне на партньорските компании.

Двустранните срещи продължиха под формата на семинари на 2 и 3 май 2017 г., по време на които бяха изнесени презентации от италиански експерти и проведени задълбочени дискусии по тях, с участието на експертите от ДП НКЖИ по редица теми, свързани с процеса на подготовка, изпълнение и управление на финансирането от ЕС, както и на проекти, съфинансирани със средства от  ЕС. Също така бяха представени и конкретни казуси от практиката на УЖИ на Италия при случаи на незаконосъобразни и несъвместими държавни помощи, както и някои примери за прилагане на действащото законодателство при отчуждителни процедури.

На 4 чай се проведе посещение и представяне на успешно завършен железопътен инфраструктурен проект, съфинансиран от европейските фондове и програми - гара Тибуртина (подземно камерно каре/площад, метро, автобусен терминал, мост и поредица от пътнически коловози).