Техническа помощ за внедряване на компютърна гарова централизация по железопътната линия Карнобат-Бургас

ИСПА Финансов меморандум N: 2005 BG 16 PPA 004
Изпълнителна агенция: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ)

Изпълнител: Консорциум Судоп Прага (Чехия) - Транс Ел Инженеринг (България)

Стойност на договора:   307 679.60 Евро (без ДДС)

Източници на финансиране:           

ИСПА: 85%

Национално съфинансиране: 15%       

Начало – край на проекта: 07.10.2009 г. – 14.12.2010 г.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Изготвени технически спецификации;
  • Изготвени анализ разходи-ползи и финансов анализ на проекта;
  • Изготвена документация за процедура, съгласно ЗОП за избор на изпълнител;
  • Предложение за координация с техническите изисквания, заложени в проекта за “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от железопътна линия Пловдив – Бургас”;
  • Предложение за централизирано диспечерско управление и контролиране на всички гари по железопътната линия Карнобат-Бургас;
  • Препоръки за избор на най-ефективния от икономическа и техническа гледна точка вариант за внедряване на компютърна гарова централизация;
  • Предложение за тръжна стратегия за по-нататъшното изпълнение на проекта.