Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от железопътна линия Пловдив - Бургас

 

ИСПА Финансов меморандум N: 2005 BG 16 P PA 004
Изпълнителна агенция: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ)

Изпълнител: Консорциум Судоп Прага (Чехия)-Транс Ел Инженеринг (България)

Стойност на договора:  2 980 000 Евро (без ДДС)

Източници на финансиране:  

ИСПА: 85%

Национално съфинансиране: 15%   

Начало – край на проекта: 19.07.2007 г. - 11.05.2011 г.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Изготвени проучвания за оценка на необходимостта за рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, включително:
  • Определен Операционен план на базата на трафик прогнози за цялата линия
  • Определени и позиционирани всички съоръжения, необходими за изпълнението на Операционен план  (главни и второстепенни коловози, съоръжения, пресичания, гарови ситуации, сигнализация, централизация, телекомуникации, електрозахранване и др.);
  • Изготвена детайлна програма за рехабилитация, включително подробен инвестиционен план и предложения за поетапно изпълнение;
  • Изготвен анализ разходи-ползи за рехабилитацията на железопътната линия Пловдив-Бургас;
 • Изготвени технически проекти и техническа спецификация, съгласно избраната програма за изпълнение на дейностите по рехабилитацията;
 • Изготвени тръжна стратегия и тръжна документация за договорите за изпълнение, строителен надзор и доставка за рехабилитацията на железопътната линия Пловдив-Бургас.