Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от железопътна линия Мездра – Горна Оряховица

ИСПА Финансов меморандум N: 2005 BG 16 PPA 004
Изпълнителна агенция: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ)

Изпълнител: Консорциум Систра (Франция) - Судоп Прага (Чехия) - Гетинса (Испания) -Транс Ел Инженеринг (България) - Вектор Бул (България)

Стойност на договора:   5 460 000 Евро (без ДДС)

Източници на финансиране:           

ИСПА: 85%

Национално съфинансиране: 15%       

Начало – край на проекта: 19.07.2007 – 16.03.2011

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Изготвени проучвания за оценка на необходимостта за рехабилитация на железопътната линия Мездра – Горна Оряховица, включително:
  • Определен Операционен план на базата на трафик прогнози за цялата линия;
  • Определени и позиционирани всички съоръжения, необходими за изпълнението на Операционен план (главни и второстепенни коловози, съоръжения, пресичания, гарови ситуации, сигнализация, централизация, телекомуникации, електрозахранване и др.);
  • Изготвена детайлна програма за подновяване, включително подробен инвестиционен план и предложения за поетапно изпълнение;
  • Изготвен анализ разходи-ползи за рехабилитацията на линията Мездра – Горна Оряховица;
 • Изготвени технически проекти и техническа спецификация съгласно одобрената програма;
 • Изготвени тръжна стратегия и тръжна докуменация за договорите за изпълнение, строителен надзор и доставка за подновяването на железопътната линия Мездра – Горна Оряховица.