Техническа помощ за развитие на железопътен възел Пловдив

ИСПА Финансов меморандум N: 2005 BG 16 PPA 004
Изпълнителна агенция: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ)

Изпълнител: Консорциум Судоп Прага (Чехия) -Транс Ел Инженеринг (България)

Стойност на договора:   303 707.00 Евро (без ДДС)

Източници на финансиране:           

ИСПА: 85%

Национално съфинансиране: 15%    

Начало – край на проекта: 30.04.2010 г. – 23.02.2011 г.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Изпълнени предпроектни проучвания;
  • Изготвен идеен проект, предлагащ оптимален сценарий за развитие;
  • Изготвени идеен проект и тягови изчисления, свързани с контактната мрежа;
  • Изготвени анализ разходи-ползи и финансов анализ на оптималния сценарий за развитие на проекта;
  • Избран е най-ефективния от икономическа и техническа гледна точка вариант за оптимизация на съществуващата железопътна инфраструктура;
  • Изготвени са предложения за проектна документация за процедурите към следващите фази на изпълнение на проекта: стратегия за експлоатация и поддръжка, стратегия за поетапно изпълнение на проекта и подробна програма за развитие на железопътен възел Бургас.