Ръководство

Генерален директор
инж. Красимир Папукчийски
Телефон: (+359 2) 932 60 01
e-mail: k.papukchiyski@rail-infra.bg

 

Заместник генерален директор "Експлоатация" 

инж. Златин Крумов

Телефон: (+359 2) 932 60 03

e-mail: z.krumov@rail-infra.bg

 

• Заместник генерален директор "Стратегия и администрация"

 

 

Главен ревизор

инж. Бисер Минчев

Телефон: (+359 2) 932 65 65

e-mail: b_minchev@rail-infra.bg

 

Директор "Управление движението на влаковете и капацитета"

Данчо Георгиев

Телефон: (+359 2) 932 60 08

e-mail: d.georgiev@rail-infra.bg

 

Директор "Железен път и съоръжения"

инж. Христо Тодоров Беширов

Телефон: (+359 2) 932 60 81

e-mail: h.beshirov@rail-infra.bg

 

 

Директор "Сигнализация и телекомуникации"

инж. Петър Марангозов

Телефон: (+359 2) 932 61 66

e-mail: p.marangozov@rail-infra.bg

 

 • Директор "Електроразпределение"

инж. Стоян Стоянов

Телефон: (+359 2) 932 60 11

e-mail: sstoyanov@rail-infra.bg

 

• Директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти"

Мария Чакърова

Телефон: (+359 2) 932 26 09

e-mail: m_tchakarova@rail-infra.bg


Директор "Бюджет, финанси и информационни системи“

Мико Миланов

Телефон: (+359 2) 932 60 04

e-mail: m.milanov@rail-infra.bg

 

Главен счетоводител

и.д. Лидия Давидова

Телефон: (+3592) 932 60 07

e-mail: ldavidova@rail-infra.bg

 

Директор "Обществени поръчки и административно обслужване"

Таня Жекова

Телефон: (+359 2) 932 33 70

e-mail: tajekova@rail-infra.bg

 

Отдел "Управление на човешки ресурси"

Милка Роева

Телефон: (+359 2) 932 61 86

e-mail:m_roeva@rail-infra.bg

 

 Отдел "Правен"

Светла Свиленова

Телефон: (+359 2) 932 33 80

e-mail: s.svilenova@rail-infra.bg

 

Отдел "Връзки с обществеността и протокол"

Елена Йотова

Телефон: (+359 2) 932 61 55

e-mail: e.yotova@rail-infra.bg

 

 • Отдел "Класифицирана информация и вътрешна сигурност"

инж. Любомир Тодоров

Телефон: (+359 2) 932 30 93

e-mail: lubomir.todorov@rail-infra.bg

 

 • Отдел "Финансов контрол и вътрешен одит"

Красимир Стамов

Телефон: (+359 2) 932 39 86 

e-mail: kstamov@rail-infra.bg

 

 • Отдел „Международна дейност”

Никола Мишев

Телефон: (+359 2) 932 35 39

e-mail: n.mishev@rail-infra.bg

 

 Отдел "Изпълнение на програми с национално финансиране"

инж. Тони Грозданов

Телефон: (+359 2) 932 36 31

e-mail: t_grozdanov@rail-infra.bg

 

Отдел "Управление на държавната собственост и кадастър"

Валя Петрова
Телефон: (+359 2) 932 6556
Email: valia_petrova@rail-infra.bg

 

 Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - София"

Тодор Макариев Петров

Телефон: (+359 2) 932 64 20

e-mail:tm.petrov@rail-infra.bg

 

Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - Пловдив"

инж. Георги Вардев

Телефон: (+359 32) 63 51 60

e-mail:vardev@rail-infra.bg

 

Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - Горна Оряховица"

инж. Пенчо Събев

Телефон: (+359 618) 6 46 69

e-mail:udvgd_go@rail-infra.bg

 

Железопътна секция София

инж. Първан Рахталиев

Телефон: (+359 2) 932 29 45

e-mail:p.rahtaliev@rail-infra.bg

 

Железопътна секция Пловдив

и.д. инж. Гошо Къчков

Телефон: (+359 32) 63 86 64

e-mail:g.kachkov@rail-infra.bg

 

Железопътна секция Горна Оряховица

инж. Емил Кънев

Телефон: (+359 618) 6 46 74

e-mail:e_kanev@rail-infra.bg

 

Железопътна секция Враца

инж. Иво Петров

Телефон: (+359 92) 62 47 08

e-mail:jpsvraca@rail-infra.bg

 

Център за професионална квалификация

инж. Румен Стоилов Стоянов

Телефон: (+359 2) 932 31 44

e-mail: rsstoyanov@rail-infra.bg