Отдел "Изпълнение на програми с национално финансиране"

Отдел "Изпълнение на програми с национално финансиране"

 

Тони Грозданов
Телефон: (+359 2) 932 36 31
e-mail:t_grozdanov@rail-infra.bg