30Jan 2018
Още

Основана на 01.02.2002г.

Поддържа и стопанисва над 4000км железопътна мрежа

Поддържа и стопанисва над 290 жп гари

Най-големият работодател в България - над 13 000 служители