Списък на свободните жилища на територията на ЖПС Горна Оряховица към 24.10.2016 г.