Свободни жилища на територията на регион Горна Оряховица към 12.04.2017 г.