Вход

Регистрация

Решение на Министерски съвет № 1070 от 23 декември 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 5 „Пътен прелез на км 32+000“ за изграждане на пътен надлез на км 32+000“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ в землището и урбанизираната територия на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

10.01.2023

Решение на Министерски съвет № 1070 от 23 декември 2022 год.

Информация за физически лица 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg