Вход

Регистрация

Пренасочва се движението на товарни влакове от София

10.10.2022

Железопътен участък София – Волуяк – Храбърско – Батановци, част от железопътната линия с направление Видин – София – Радомир – Кулата е от глобално значение за развитието на Трансевропейската железопътна мрежа, Tоварен железопътен коридор VII „Ориент/Източно Средиземноморие“.

Концепцията на ДП НКЖИ за модернизация на железопътните линии по направлението от Видин (румънска граница) към Кулата (граница с Гърция) през столицата на България е да се осигури безопасно преминаване на голяма част от товарния трафик извън урбанизираните територии на страната. За тази цел  товарното движение ще преминава по железопътната линия Волуяк - Разменна - Перник Разпределителна/Батановци. С това ще се постигне частично разтоварване на Централна гара София от товарните влакове.

ДП НКЖИ е възложила изготвяне на проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа“. За проекта предстои обявяване на обществена поръчка за строителство в жп участъка Перник – Радомир с връзка към гара Батановци.

За да се увеличи капацитетът на товарния трафик по железопътните линии в обхвата на жп възел София, гарите Илиянци и Волуяк ще бъдат обособени като разпределителни за товарен трафик.

Стратегията на компанията е, в участъка от София до Перник, трасето да се използва основно за пътническо движение, а товарният трафик да се пренасочи по алтернативното трасе през Волуяк – Храбърско – Перник, към границата с Гърция по Vта жп линия и след предвидената реализация на връзката с РС Македония -  в посока по коридор VIII.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg