Вход

Регистрация

Напълно обновена е жп спирка „Товарна гара“ в Русе

13.11.2023

Завършиха дейностите по модернизацията, обновлението и подобрението във функционалността на жп спирка „Товарна гара“ в Русе.

За удобство на пътниците са изградени два перона - всеки от тях с дължина 100 метра, по два навеса с пейки за всеки перон, нови стълбища. За хората с намалена подвижност е построена рампа и парапети, монтирани са тактилни обозначения на безпрепятствените маршрути. Изградено е осветление на всеки от пероните с енергоспестяващи (светодиодни) лампи, както и на рампата и стълбищата.

За по-голяма безопасност са поставени огради от двете страни на жп линията, която да възпрепятства преминаването на пешеходци през железния път.

Главното електронно табло и сървърите в информационния пункт, свързани с видеонаблюдението на района на спирката, ще съхраняват видеозаписи и при необходимост, ще бъдат предоставяни на  органите на реда.

В обновяването на жп спирката са вложени  близо 764 хил. лева без ДДС, като финансирано е  от капиталовия трансфер на ДП НКЖИ.

До края на настоящата година се очаква официалното въвеждане на жп спирка „Товарна гара“ – Русе  в експлоатация.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg