Вход

Регистрация

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

21.11.2022

/upload/5001/spisak+na+razpredelenie+21.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg