Вход

Регистрация

Списък на разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Горна Оряховица

17.05.2024

списък на разпределение на вед. жилища.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg