Вход

Регистрация

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Абонаментна поддръжка на системите и части от тях, изградени в гаров комплекс Центрана жп гара София, за период от 3 години“

20.03.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg