Вход

Регистрация

Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” (СРИП),

отдел „Мониторинг“

Васил Станев – ръководител отдел „Мониторинг“

e-mail: v.stanev@rail-infra.bg

тел.: (+359) 2 932 2514

Сектор „Връзки с обществеността/дейности по ОПТТИ”

тел.: (+359) 2 932 3442

тел.: (+359) 2 932 2406

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg