Вход

Регистрация

ТВОЯТА КАРИЕРА ЗАПОЧВА ОТ ТУК

tabs.title

logo
27.02.2024

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 27.02.2024 г.

logo
23.02.2024

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойно парично обезщетение, определено с влязло в сила Решение на Министерски съвет № 934 от 2023 г. за обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в урбанизираната територия на община Костенец, Софийска област

logo
21.02.2024

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

Още

links.title

partners.title

banners.title

Европейски проекти

http://www.optransport.bg/ https://www.eufunds.bg/bg/optti https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport

Партньори

education 1 http://europe.bg/

Административни структури

https://www.mtc.government.bg/ http://iaja.bg/ Министерство на финансите

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg