Вход

Регистрация

ЦЕНОВА ЛИСТА

НА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

(одобрена с решение на управителния съвет от 24.07.2008 г., в сила от 01.08.2008 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 21.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г;, изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 17.02.2009 г., в сила от 01.03.2009 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 18.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 25.09.2009 г., в сила от 01.10.2009 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 02.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 14.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 11.01.2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 05.07.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 23.07.2010 г., в сила от 01.08.2010 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 27.04.2011 г., в сила от 27.04.2011 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 30.01.2012 г., в сила от 01.02.2012 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 12.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 27.07.2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 31.08.2012 г., в сила от 01.10.2012 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 19.09.2012 г., в сила от 19.09.2012 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 02.02.2015 г., в сила от 02.02.2015 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 21.01.2016 г., в сила от 21.01.2016 г.; изменена и допълнена с решение на управителния съвет от 14.09.2016 г., в сила от 01.10.2016 г.; изменена и допълнена с решение на УС от 23.01.2020 г., в сила от 01.03.2020 г.; изменена и допълнена с решения на УС от 27.10.2021 г. и от 24.11.2021 г., в сила от 01.03.2022 г.; изменена и допълнена с решения на УС от 18.04.2022 г. и от 11.05.2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изменена и допълнена с решения на УС от 30.05.2022 г., в сила от 01.06.2022 г.; изменена и допълнена с решения на УС от 13.07.2022 г. и от 05.08.2022 г., в сила от 12.01.2023 г.; изменена и допълнена с решения на УС от 10.10.2022 г., в сила от 01.03.2023 г.; изменена и допълнена с решения на УС от 13.12.2022 г., в сила от 01.04.2023 г.; изменена и допълнена с решения на УС от 09.02.2023 г., в сила от 01.04.2023 г.; изменена и допълнена с решение на УС от 07.06.2022 г., в сила от 01.10.2023 г.; изменена с решение на УС от 01.09.2023 г., в сила от 01.11.2023 г.; изменена и допълнена с решение на УС от 11.10.2023 г., в сила от 01.02.2024 г.; изменена и допълнена с решение на УС от 02.11.2023 г., в сила от 01.03.2024 г.; изменена с решение на УС от 21.02.2024 г., в сила от 21.02.2024 г.; изменена с решение на УС от 08.05.2024 г., в сила от 19.04.2024 г. и с решение на УС от 16.05.2024 г., в сила от 01.09.2024 г.)

Цените са в лева без начислен ДДС.

Пълната версия на документа може да свалите в PDF формат от ТУК.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg