Вход

Регистрация

        

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (CEF)

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) в сектор Транспорт е инструмент за финансиране и прилагане на европейската политика в областта на инфраструктурата. Тя има за цел да подпомогне инвестициите в изграждането на нова транспортна инфраструктура в Европа, както и рехабилитацията и модернизацията на съществуващата.

 

Целите на политиката за TEN-T мрежата предвиждат:

  • Завършване до 2030 г. на основната мрежа, структурирана около девет мултимодални коридора;
  • Завършване до 2050 г. на разширената мрежа, с цел да се улесни достъпът до всички европейски региони;

МСЕ се фокусира върху трансгранични проекти и такива, насочени към уеднаквяване на параметрите на  TEN-T мрежата и изграждане на липсващите връзки в различните сектори на основната и на разширената мрежа, както и за хоризонтални приоритети като системи за управление на трафика.

МСЕ също така подкрепя иновациите в транспортната система с цел подобряване на инфраструктурата, намаляване въздействието на транспорта върху околната среда, повишаване на енергийната ефективност и безопасността.

 

 Проекти на НКЖИ, финансирани по МСЕ:

"Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София - Волуяк"

"По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания"

"Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември"

"Модернизация на железопътен възел Пловдив"

"Модернизация на железопътната линия Видин-София: железопътен участък Медковец-Срацимир"

"Достъп от коридор ОИС до летище Бургас. Проучвания за връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас"

"Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец"

"Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътния участък Драгоман – граница с Република Сърбия"

"Техническа помощ за подготовка на проект "Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция"

"Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник разположени на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски"

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg