Вход

Регистрация

 RailNet Europe (RNE) – Асоциация за улесняване на международния трафик по железопътната инфраструктура

 

RNE e създадена през 2004 г. по инициатива на европейските управители на железопътна инфраструктура и органи за разпределение на капацитет с цел регулиране, координиране, хармонизиране и оптимизиране на международния железопътен трафик. Асоциацията разработва и прилага на практика редица системи, процеси и изисквания насочени към хармонизиране на правилата за железопътен транспорт в Европа. Асоциацията е доставчик на услуги по избор за товарните железопътни коридори, създадени в изпълнение на Регламент 913/2010 на ЕС и Съюза.  ДП НКЖИ е пълноправен член на RNE от създаването на асоциацията.

Повече информация можете да намерите на www.railneteurope.com

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg