Вход

Регистрация


Генерален директор – 02/932 60 62

Деловодство – 02/932 61 13, 02/932 61 14

Отдел „Връзки с обществеността и протокол“ – 02/932 61 55, 02/932 34 13, 02/932 35 47

Поделение „Управление движението на влаковете и капацитета“ – 02/932 35 59

Поделение „Управление движението на влаковете и гаровата дейност“ – гр. София, Централна гара

Поделение „Управление движението на влаковете и гаровата дейност“ – гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, тел. 0618/6 46 69

Поделение „Управление движението на влаковете и гаровата дейност“ – гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, тел. 032/63 51 60

Поделение „Железен път и съоръжения“ – 02/932 38 82

„Железопътна секция София“ – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, тел. 02/932 64 75

„Железопътна секция Пловдив“ – гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, тел. 0887370094

„Железопътна секция Горна Оряховица“ – гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 96, тел. 0618/6 46 70

„Железопътна секция Враца“ – гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, тел. 0885634947

„Железопътна секция Бургас“ – гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, тел. 0889615213

„Железопътна секция Шумен“ – гр. Шумен, Гаров площад № 1, тел. 054/88 23 74

Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ – 02/932 61 59

Секция „Сигнализация и телекомуникации“ – София, 1233, ул. „Белоградчик“ № 5, тел. 02/932 36 27

Секция „Сигнализация и телекомуникации“ – Пловдив, 4004, ул. „Бачо Киро“ № 1, тел. 032/62 72 32

Секция „Сигнализация и телекомуникации“ – Горна Оряховица, 5100, ул. „Цар Освободител“ № 113, тел. 0618/6 46 66

Поделение „Електроразпределение“ – 02/932 25 26

Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ - 02/932 25 84

ЗПУИП „Пловдив – Бургас, фаза 2“ – 02/932 32 51, 02/932 25 08

ЗПУИП „София – Пловдив“ – 02/932 60 94

ЗПУИП „София – Драгоман“ – 02/932 26 73

ЗПУИП „Видин – София“ – 02/932 60 45  

Дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи“ - 02/932 31 91, 02/932 21 66

Отдел „Управление на човешките ресурси“ – 02/932 38 61, 02/932 34 38

Отдел „Правен“ – 02/932 39 06

Отдел „Международна дейност“ – 02/932 39 90, 02/932 37 23

Отдел „Интегрирани инвестиционни проекти“ – 02/932 32 58

Звено за подготовка, управление и изпълнение на проект „Гарови комплекси и терминали“ – 02/932 36 90

Отдел „Управление на държавната собственост и кадастър“ – 02/932 33 84, 02/932 34 46

„Център за професионална квалификация“, гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 5В, тел. 0888552557

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg