Вход

Регистрация

РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА


Референтният документ на железопътната мрежа има за цел да запознае детайлно заявителите с общите правила, сроковете, процедурите и критериите относно схемите за налагане на такси и за разпределяне на капацитета, включително допълнителна информация, необходима за подаването на заявки за инфраструктурен капацитет. Документът съдържа и информация относно условията за достъп до релсов път, до обслужващи съоръжения и до услуги, предоставяни в тези съоръжения.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg