Вход

Регистрация

През територията на Р. България преминават два товарни железопътни коридори и те са описани в т. 1 и т. 2.

  1. Товарен Железопътен Коридор 7  „Ориент/Източно Средиземноморие“ - http://www.rfc7.eu/.;

  2. Товарен Железопътен Коридор 10 „Алпи/Западни Балкани“.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg