Вход

Регистрация

ОСЖД
 
 

Организацията за сътрудничество на железниците (ОСЖД) е международна междуправителствена организация, създадена от Съвещанието на министрите на транспорта на 28 юни 1956 г. в София. Членове на ОСЖД са министерствата на транспорта и централните държавни органи, отговарящи за железопътния транспорт на 27 страни. Уставът на ОСЖД има характер на международен договор. Основни направления на дейността на ОСЖД са развитие и усъвършенстване на международните железопътни превози между Европа и Азия; изработване на съгласувана транспортна политика и стратегия за повишаване конкурентоспособността на железопътния транспорт; сътрудничество в решаване на проблеми от правен, икономически, информационен, екологичен, технически и експлоатационен характер, свързани с развитието на международните железопътни превози и железопътната инфраструктура.

Повече информация можете да намерите на: www.osjd.org

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg