Вход

Регистрация

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Пълно разкомплектоване и стифиране на демонтиран железен път тип 49 на дървени и стоманобетонови траверси СТ – 4, разположен в района на Товарна гара София и гара Волуяк,с цел опазване на собствеността и оптимално използване на наличните средства“

29.03.2017

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg