Вход

Регистрация

Съобщението за отваряне на ценовите предложения „Доставка на резервни части за трошачно-сортировъчна инсталация /ТСИ/, строителна и кариерна техника на кариера Карлуково, стопанисвана от ЖПС Враца” по обособени позиции

30.03.2017

Съобщението за отваряне на ценовите предложения

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg