Вход

Регистрация

Стартира строителството на два нови пътни надлеза в жп участъка Калояновец - Стара Загора

09.04.2024

Ръководителят на проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, инж. Иван Бакалски даде старт на строителните дейности на два нови пътни надлеза по жп линията Пловдив - Бургас. Съоръженията са разположени в жп участъка Калояновец - Стара Загора и са част от проекта за премахване на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива по направлението от Пловдив до Бургас.  

Целта e да се гарантира максимална безопасност при пресичанията на пътна и железопътна инфраструктури и да се минимизира рискът от възникване на инциденти на тези места. Това ще доведе до възможността за по-голяма скорост на движение на влаковете и безопасно и комфортно пътуване за пътниците по жп линията от Пловдив до Бургас.

Успешната реализация на проекта ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.

„Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 97+617 и км 100+113 в междугарието Калояновец - Стара Загора“ е част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“ и се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. и Програма „Транспортна свързаност“ 2021 - 2027 г. Изпълнител на договора е „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, а неговата стойност е 6 323 853,89 лв. без ДДС.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg