Вход

Регистрация

Инструкция за пропускателния режим и вътрешния ред в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ“

„Правила за регистриране, обработване и разглеждане на жалби, сигнали и предложения, постъпили в ДП НКЖИ във връзка с обслужване на пътници, използващи жп транспорт“а за регистриране, обработване и разглеждане на жалби, сигнали и предложения, постъпили в ДП НКЖИ във връзка с обслужване на пътници, използващи жп транспорт“

„Правила за работа на Експертен технически съвет при Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Информация за бюджетните банкови сметки на ДП „НКЖИ“

Информация за доходността на доброволните пенсионни фондове за период 30.09.2010 г.-29.09.2012 г. на годишна база

Програма за оптимизиране на дейностите и персонала в ДП НКЖИ - 2010

Проект на мерки за намаляване на разходите до края на 2010 г. в ДП "НКЖИ"

Да помислим за бъдещето и да изберем най-екологичният транспорт

"Наръчник за изготвяне на Анализи ползи-разходи в сектор Транспорт - България"

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg