Вход

Регистрация

 "Развитие на железопътен възел София - железопътен участък София - Волуяк"

С Решение на Генерална Дирекция „Транспорт и мобилност“ в ЕК, през м. юли  2015 г. беше одобрен за финансиране от МСЕ проект „Модернизация на железопътен участък  София-Волуяк“, част от развитието на железопътен възел София и част от железопътната линия София – Калотина.

 

Обща стойност на проекта: 104 211 047 евро

Източници на финансиране:
Финансиране от МСЕ: 76 074 064 евро
Национално съфинансиране: 13 297 326 евро
Съфинансиране ДП НКЖИ: 14 839 656 евро

 

Предвидените дейности по време на строителството на отсечката са изграждане на нов трети коловоз между жп гара Волуяк и Централна жп гара София, както и модернизация на съществуващото коловозно развитие на двете гари. Предстои и изграждане на нова жп гара Обеля, която ще осъществява връзка с метрото.

Основни цели при реализирането на проекта се цели  повишаване на оперативната скорост до 160 км/ч за пътнически и до 120 км/ ч за товарен жп транспорт, повишаване на  оперативната съвместимост на железопътната линия и съответно по Коридор  Ориент / Изток-Средиземноморски,  подобряване на безопасността по железопътната линия  чрез премахване на железопътни прелези и кръстовища или замяната им от клас отделни такива, намаляване на газовите емисии, както и повишаване на привлекателността на  железопътния транспорт

 

"Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и жп участък Централна гара София-Волуяк"

 •  Дължина: 10 км двойна жп линия
 • Стойност на договора за строителство: 199 850 060, 56 лв. без ДДС
 • Изпълнител: "ЗГОП БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД

 

        Обхват на обекта:

 • Tехническо и работно проектиране на коловозното развитие на централна гара София и междугарието София-Волуяк за модернизацията на двупътен железен път;
 • Модернизация на контактната мрежа;
 • Изграждане на нов трети електрифициран коловоз от централната жп гара в столицата до гара Волуяк;
 • Изграждане на нови приемни здания в гара Волуяк и спирка Обеля;
 • Обновяване на спирките Надежда и Връбница;
 • Изграждане на изцяло нова гара Обеля, която ще включва 6 броя електрифицирани коловози, паркинги и съоръжения за връзки с обществения транспорт включително със столичното метро;
 • Изграждане на нови перони, пешеходни подлези и надлези с осигурена достъпност на лица с увреждания и лица с намалена подвижност;
 • Изграждане на шумозащитни съоръжения и предпазни огради.

 

"Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS)"

 •  Стойност на договора за строителство: 45 499 420, 29 лв. без ДДС
 • Изпълнител: "ИРТМС КА Волуяк" ДЗЗД      

 

        Oбхват на обекта:

 • Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на маршрутно-компютърни централизации в гарите София, Обеля и Волуяк с всичките им съпътстващи подсистеми и елементи;
 • Изграждане на система за безопасно движение в междугарията, Европейска система за контрол на влаковете – ЕRTMS - ETCS Ниво 1, пътнически информационни системи, видеонаблюдение на гари и гарови райони;
 • Изграждане на телекомуникационна система GSM-R с обхват на дейностите от Централна гара София до гара Волуяк и гара Банкя включително, което ще осигури радио-комуникация с локомотивните машинисти.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg