Вход

Регистрация

"Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово" част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2"/ "Modernization of railway section Scutare-Orizovo"

25.03.2020

"Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово" част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2"

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg