Вход

Регистрация

Удостоверение за безопасност

Удостоверението за безопасност потвърждава, че управителят на железопътна инфраструктура е изградил своя система за управление на безопасността за изпълнение на специфичните изисквания, необходими за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура, и поддържането и управлението на контрола на движението и системата за сигнализация в съответствие с изискванията на „Наредба 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт”.

Удостоверение за безопасност - сканирано копие

 

 Сертификат на лице, отговорно за поддържането на товарни вагони

Сертификатът на лице, отговорно за поддържането на товарни вагони издаден по образец, съгласно Приложение V на Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията от 10 май 2011 г. относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддържането на товарни вагони потвърждаващ, че управителят на железопътна инфраструктура е изградил система за поддръжка, чрез която осигурява безопасното експлоатационно състояние на товарните вагони, за които отговаря.

 

Сертификат - сканирано копие

Сертификат на англ.език - сканирано копие

 

 Сертификат на лице, отговорно за поддържането на железопътни превозни средства

Сертификатът на лице, отговорно за поддържането на другите видове превозни средства  издаден по образец съгласно приложение № 4а от „Наредба 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт” потвърждаващ, че управителят на железопътна инфраструктура е изградил система за поддръжка, чрез която осигурява безопасното експлоатационно състояние на пътническите вагони и специализираните превозни средства,  за които отговаря.

 

Сертификат - сканирано копие

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg