Вход

Регистрация

Стажантска програма

Стипендиантска програма за студенти

Стипендиантска програма за ученици от средни училища и професионални гимназии

Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти от ВУЗ в системата на ДП НКЖИ

Сключване на договори за работа по условията на чл. 95а от Закона за висшето образование

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg