Вход

Регистрация

 

"Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези"

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 19 726 024 лв.

БФП: 15 937 901 лв.

Собствено финансиране: 3 788 124 лв.

 

Проектът „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – Изграждане на 4 броя пътни надлези“ е част от проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа”. Той включва:

 •  „Изграждане на нов пътен надлез на км. 107+423.59 в междугарието Септември–Пазарджик“ в близост до с. Ковачево;
 • „Изграждане на нов пътен надлез на км. 132+592.42 в междугарието Огняново –Стамболийски“ в близост до село Триводици;
 • „Изграждане на нов пътен надлез на км. 137+336.54 в района на гара Стамболийски“;
 • „Изграждане на нов пътен надлез на км. 146+269.20 в района на гара Тодор Каблешков“

 

 

Основната цел на проекта е чрез премахване на пресичанията на железопътната линия с друг наземен транспорт на едно ниво да бъдат постигнати изискванията към железопътната инфраструктура за безопасност и надеждност при нормална експлоатация на железопътната линия.

Реализацията на проекта доведе до премахване ограниченията за скорост и капацитет на потоците на железопътния и автомобилен трафик, подобряване на екологичната обстановка и опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите на вредни газове, намаляване на негативното въздействие върху урбанизираните територии от преминаване на железопътната линия.

Успешната реализация на проекта допринася за изпълнение на поетите ангажименти на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

1: „Изграждане на нов пътен надлез на км 107+423.59 в междугарието Септември – Пазарджик“:

 • Подписан Акт 15: 20.03.2018 г.
 • Проведена „церемония рязане на лента“ – 17.05.2018 г.

 

Стойност: 2 282 195 лв.без ДДС

Изпълнител: „Щрабаг“ ЕАД

Строителен надзор: „Трафик холдинг“ ЕООД

 

2: „Изграждане на нов пътен надлез на км 132+592.42 в междугарието Огняново – Стамболийски“:

 • Издадено разрешение за ползване: 03.01.2018 г.;
 • Проведена „церемония рязане на лента“ – 17.05.2018 г.

Стойност: 3 152 868 лв.без ДДС

Изпълнител: „Гигастрой“ ООД

Строителен надзор: „Тест консултинг“ ООД

 

3: „Изграждане на нов пътен надлез на км 137+336,54 в района на гара Стамболийски“:

 • Издадено разрешение за ползване: 11.05.2018 г.
 • Проведена „церемония рязане на лента“ – 17.05.2018 г.

 

Стойност: 5 479 408 лв.без ДДС

Изпълнител: „Щрабаг“ ЕАД

Строителен надзор: Обединение „ЕН Екип ИВТ Консулт“

 

4: „Изграждане на нов пътен надлез на км 146+269.20 в района на гара Тодор Каблешков“:

 • Издадено разрешение за ползване: 03.01.2018 г.;
 • Проведена „церемония рязане на лента“ – 17.05.2018 г.

 

Стойност: 4 089 449 лв.без ДДС

Изпълнител: „Порр Бау“ ГМБХ

Строителен надзор: „Рутекс“ ООД

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg