Вход

Регистрация

 

"Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол"

 

 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 21 328 680 лв. 

БФП: 16 506 239 лв.

Собствено финансиране: 4 822 441 лв. 

 

Железопътната линия „Пловдив – Бургас“ е част от TINA-мрежата и Пан-европейски транспортен коридор VIII. Съществуващата железопътна линия „Пловдив – Бургас“ е електрифицирана с обща дължина 292 км, от които 139 км – единична и 153 км – двойна линия. Проектната скорост по железопътната линия варира между 100 – 160 км/ч. Захранването с номинално напрежение 25kV на въздушната контактна мрежа в железопътния участък Михайлово до Бургас се осигурява от пет тягови подстанции, а именно: ТПС Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас.

Проектът допринася за изпълнение на поетите ангажименти на РБългария за развитие на ЖП-инфраструктура, достигане на европейските стандарти, в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на транс-европейските транспортни мрежи. С изпълнението му се осигурява връзка с проекта „Модернизация на железопътната линия Пловдив-Свиленград турска, гръцка граници“, които са в процес на следните международни споразумения и инициативи:

  • Транс-европейска мрежа (TEN);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии (AGC);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);

 

 

Изпълнител: „Енергоремонт холдинг“ АД

Строителен надзор: ЕТ „Ел транс инженеринг – ВМ“

 

Проведена церемония "Рязане на лента" за обекта – 17.04.2018 г.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg