Вход

Регистрация

 

"Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене"

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 7 644 631 лв. 

БФП: 6 255 893 лв.

Собствено финансиране: 1 388 738 лв. 

 

Железопътни гари Подуяне, Искър и Казичене са разположени по протежението на жп линия Калотина – София – Пловдив – Бургас/Свиленград, която е част от основната железопътна ТЕN-Т мрежа на територията на Република България - трасето на Ориент/Източно-средиземноморски коридор (О/ИС), един от деветте стратегически интегрирани коридори, определени с Регламент (ЕС) № 1315/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитие на транспортната инфраструктура. 

Техническите проекти за реконструкция на трите гарови комплекса са изготвени през 2015 г., като след направени допълнителни огледи и завишаване на критериите за обем и качество на предвидената реконструкция, през 2018 г. те са актуализирани.

 

 „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне“


 

Сградата на приемно здание на гара Подуяне е построена през 1930 г. по проект на арх. Панайот Калчев, един от най-изявените архитекти на жп гари в България. Заради архитектурния си облик гарата е популярен декор за игрални филми и рекламни клипове. В рамките на изпълнения проект са реставрирани декоративните елементи от фасадата, орнаментите по стените в чакалнята, като напълно е запазена тяхната автентичност. Съхранен  е и вграденият в чакалнята павилион, който е емблематичен за сградата. „Интериорът на чакалнята е истинска съкровищница на форми и детайли. Прозорците ни напомнят на такива в храмова постройка – храм на напредъка, на развитието, на просперитета на България. Катедрала на железницата от една друга епоха, когато най-екологичният и енергоефективен транспорт е бил на голяма почит у нас. Характерни са прозорците от “оберлихт”, чрез които се осъществява осветлението на навеса на първи перон. Същите са възстановени.“, заяви на церемонията по официалното откриване генералният директор на НКЖИ  инж. Папукчийски.

След реконструкцията жп гара Подуяне е напълно обновена, отговаряща на всички европейски изисквания за енергийна ефективност, техническа безопасност и достъпна среда. При изпълнението на ремонта е извършено пълно обновяване на приемното здание, изградени  са нови енергоефективни и  високотехнологични модерни инсталации – електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, ВиК, охранителна, видеонаблюдение, оповестителна.

Стойност на договора за строителство: 2 903 166,23 лв. без ДДС

Изпълнител: "Инфраструктурно строителство" АД

Стойност на договора за надзор: 185 600,00 лева без ДДС

Строителен надзор: "ИКюИ Контрол" ООД

Проведена церемония "Рязане на лента" за обекта – 22.12.2020 г.

 

„Реконструкция на гаров комплекс Искър“

Гара Искър е проектирана, изградена и въведена в експлоатация през периода 1950 - 1955 г. Проектът за реконструкция и модернизация обхваща приемното здание на жп гара Искър, което е със ЗП 950 м2, доставка и монтажа на асансьор за лица с намалена подвижност, както и вертикална планировка (ландшафтно оформление) на пространството около приемното здание.

Проектът предвижда преустройство на вътрешни помещения, модернизация и рехабилитация на съществуващата сграда с цел подобряване на нейните техническо-експлоатационни характеристики. Обхватът на проекта включва пълна реконструкция на цялата инфраструктура на обекта и помощните технологични сгради и съоръжения, чрез внедряването на нови енергоефективни, високотехнологични модерни инсталации – електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, ВиК и пожароизвестителна.

Стойност на договора за строителство: 1 212 239 лв. без ДДС

Изпълнител: Консорциум "Гара Искър 2018"

Стойност на договора за надзор: 185 600 лв. без ДДС

Строителен надзор: "ИКюИ Контрол" ООД

 

 „Реконструкция на гаров комплекс Казичене“


 

Приемното здание на настоящата гара Казичене е построено през 1964 г. Проектът за реконструкция и модернизация обхваща приемното здание на жп гара Казичене със ЗП 552 м2, както и ландшафтно оформление на окологаровото пространство.

Обхвата на обекта включва цялостна реконструкция на инфраструктурата и помощните технологични сгради и съоръжения чрез внедряване на нови енергоефективни и високотехнологични модерни инсталации – за отопление, климатизация, осветление, информация и други.

Стойност на договора за строителство: 1 115 653 лв. без ДДС

Изпълнител: ДЗЗД "Казичене Билд 2018"

Стойност на договора за надзор: 185 600 лв. без ДДС

Строителен надзор: "ИКюИ Контрол" ООД

Проведена церемония "Рязане на лента" за обекта – 15.06.2021 г.

C peaлизиpaнeтo нa пpoeĸтa e пocтигнaтo пълнo apxитeĸтypнo oбнoвлeниe чpeз внeдpявaнe нa виcoĸoĸaчecтвeни и eнepгoeфeĸтивни мaтepиaли. Πoдмeнeни ca външнaтa и фacaднaтa дoгpaмa, направена е цялостна реконструкция на инфраструктурата и помощните технологични сгради и съоръжения. Дo вcичĸи нивa нa гapoвия ĸoмплeĸc e ocигypeн дocтъп зa лицa c нaмaлeнa пoдвижнocт, чpeз изгpaждaнe и мoнтиpaнe нa  paмпи, в oтгoвop нa вcичĸи eвpoпeйcĸи изиcĸвaния. Извършени са дейности и по подмяна на настилките в района на гарата, както и дейности по паркоустройстово, озеленяване на площи и благоустройство. Също така, за пълния комфорт на пътниците по време на престоя е осигурена WiFi мрежа.

След реконструкцията гаров комплекс Казичене осигурява комфортна, безопасна и достъпна среда за пътниците и персонала, отговаряща на всички съвременни и европейски изисквания.

 

Общата цел на проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“ е да допринесе за подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари, и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерни гарови комплекси тип пътнически терминали за връзка с градския транспорт или директно с населеното място. Специфичната цел на проекта е да осигури ефективно и устойчиво подобрение на предлаганите железопътни услуги, чрез изграждане на модерни, многофункционални сгради и съпътстващи съоръжения, гарантиращи равнопоставен достъп на гражданите с намалена подвижност.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg