Вход

Регистрация

 1. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана подсистема „Инфраструктура“ от км 297+750 до км 315+657 по железопътна линия № 1 „Държавна граница с Р. Сърбия – Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград –Свиленград – Държавна граница с Р. Турция“ - BG/61/2016/0001 от 21.12.2016 г.;

 2. Разрешение за въвеждане в експлоатация на нова структурна подсистема „Енергия“ на „Железопътна отсечка от км: 231+560 в междугарието Ябълково-Димитровград до км: 315+657 в междугарието Свиленград – турска граница и от гара Свиленград до гръцката граница, включително две нови тягови подстанции Симеоновград и Свиленград и разширение на подстанция Димитровград“ по железопътна линия № 1 „Държавна граница с Р. Сърбия – Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград –Свиленград – Държавна граница с Р. Турция“ - BG/62/2018/0001 от 13.02.2018 г.;

 3. Разрешение за въвеждане в експлоатация на нова структурна подсистема „Инфраструктура“ на „Железопътна отсечка от км: 231+560 в междугарието Ябълково-Димитровград до км: 297+750 в междугарието Свиленград – турска граница и от гара Свиленград до гръцката граница“ по железопътна линия № 1 „Държавна граница с Р. Сърбия – Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград –Свиленград – Държавна граница с Р. Турция“ - BG/61/2018/0001 от 28.02.2018 г.;

 4. Разрешение за въвеждане в експлоатация на нова структурна подсистема „Инфраструктура“ на обект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ в гара Тодор Каблешков по железопътна линия № 1: „Държавна граница с Р. Сърбия – Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград –Свиленград – Държавна граница с Р. Турция“ - BG/61/2018/0002 от 17.04.2018 г.;

 5. Разрешение за въвеждане в експлоатация на нова структурна подсистема „Енергия“ на обект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ в гара Тодор Каблешков по железопътна линия № 1: „Държавна граница с Р. Сърбия – Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград –Свиленград – Държавна граница с Р. Турция“ - BG/62/2018/0002 от 18.04.2018 г.;

 6. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Инфраструктура“ на „Железопътна отсечка Стамболийски – Пловдив в границите край стрелка № 3 (км: 138+755) по път №1 и начало стрелка № 1 (км:138+810) по път № 2 на източна гърловина гара Стамболийски до начало стрелка № 2 (км : 154+564) по път № 1 и край стрелка № 4 (км: 154+606) по път № 2 на западна гърловина гара Пловдив, включително гара Тодор Каблешков“ по железопътна линия № 1 „Държавна граница с Р. Сърбия – Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград –Свиленград – Държавна граница с Р. Турция“- BG/61/2018/0003 от 13.06.2018 г.;

 7. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Енергия“ на „Железопътна отсечка Стамболийски – Пловдив в границите край стрелка №3 (км: 138+755) по път № 1 и начало стрелка № 1 (км:138+810) по път № 2 на източна гърловина гара Стамболийски до начало стрелка № 2 (км : 154+564) по път № 1 и край стрелка № 4 (км: 154+606) по път № 2 на западна гърловина гара Пловдив, включително гара Тодор Каблешков“ по железопътна линия № 1 „Държавна граница с Р. Сърбия – Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград –Свиленград – Държавна граница с Р. Турция“ - BG/62/2018/0003 от 13.06.2018 г.;

 8. Разрешение за въвеждане в експлоатация на нова структурна подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ в железопътна отсечка Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници по железопътна линия № 1 „Държавна граница с Р. Сърбия – Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград –Свиленград – Държавна граница с Р. Турция“ - BG/63/2018/0001 от 14.09.2018 г.;

 9. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Енергия“ на обект „Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол – Завой) и Завой Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км.“ по железопътна линия № 8 „Пловдив – Филипово – Скутаре и Пловдив разпределителна изток –Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“ - BG/62/2018/0004 от 14.09.2018 г.;

 10. Разрешение за въвеждане в експлоатация на част от модернизирана структурна подсистема „Енергия“ на обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на тягови подстанции, секционни постове и секционни разединители от Централен диспечерски център Пловдив“ по железопътна линия № 8 „Пловдив – Филипово – Скутаре и Пловдив разпределителна изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“ - BG/62/2018/0005 от 14.09.2018 г.

 11. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Енергия“ на обект „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително главни коловози в гара Церковски с приблизителна разгърната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат-Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички спирки и гари между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км” - BG/62/2018/0006 от 13.12.2018 г.;

 12. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Инфраструктура“ на обект „Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол-Завой) и Завой – Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км” - BG/61/2019/0001 от 08.01.2019 г.;

 13. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Инфраструктура“ на обект „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително главни коловози в гара Церковски с приблизителна разгърната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат-Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички спирки и гари между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км“ - BG/61/2019/0002 от 09.01.2019 г.

 14. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Енергия“ от обект „Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км“ - BG/62/2019/0001 от 21.05.2019 г.

 15. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Инфраструктура“ за обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 (км 102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (км 102+070) по път № 2 на западна гърловина гара Септември до край стрелка № 5 (км 119+624) по път №1 и край стрелка №1 (км 119+692) по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик“ - BG/61/2019/0003 от 03.07.2019 г.

 16. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ за части: „Установяване наличието на влак“ и „Влакова защита“ за жп участък Септември – Пловдив и част „Радиовръзка“ за жп участък София – Пловдив за обект „Проектиране и изграждане на системите за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив“ – BG/63/2019/0001 от 04.12.2019 г.

 17. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Енергия“ за обект „Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 (км 102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (км 102+070) по път № 2 на западна гърловина гара Септември до край стрелка № 5 (км 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км 119+692) по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик“ – BG/62/2019/0002 от 19.12.2019 г.

 18. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Инфраструктура“ от обект „Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км“ – BG/61/2019/0004 от 20.12.2019 г.

 19. Разрешение за въвеждане в експлоатация на част от модернизирана структурна подсистема „Енергия“ за обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците от железопътната линия Пловдив - Бургас - възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“ – BG/62/2020/0001 от 27.03.2020 г.

 20. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Инфраструктура“ за обект „Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик-Стамболийски в границите от край стрелка № 5 (км 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км 119+692) по път № 2 на източна гърловина гара Пазарджик до край стрелка № 3 (км 138+755) по път № 1 и начало стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западна гърловина гара Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски“ - BG/61/2020/0001 от 10.07.2020 г.

 21. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Инфраструктура“ за обект „Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив–Бургас – Фаза 2“ за обособена позиция 2: Рехабилитация на железопътен участък Стралджа–Церковски по железопътна линия № 8 „Пловдив – Филипово – Скутаре и Пловдив разпределителна изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат - Бургас“ – BG/61/2020/0002 от 23.10.2020 г.

 22. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Енергия“ за „Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик-Стамболийски в границите от край стрелка № 5 (км 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км 119+692) по път № 2 на източна гърловина гара Пазарджик до край стрелка № 3 (км 138+755) по път № 1 и начало стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западна гърловина гара Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски“ – BG/62/2021/0001 от 06.07.2021 г.

 23. Разрешение за въвеждане в експлоатация на нова структурна подсистема „Енергия“ в жп участък от км 164+575 в междугарието Крумово – Катуница до км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград, включително Тягови подстанции Крумово и Първомай – BG/62/2021/0002 от 18.08.2021 г.

 24. Разрешение за въвеждане в експлоатация на нова структурна подсистема „Инфраструктура“ на обект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX: жп участък от км 164+575 в междугарието Крумово – Катуница до км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград“ – BG/61/2021/0001 от 08.09.2021 г.

 25. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Инфраструктура“, аспект „Лица с намалена подвижност“ на обект „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне“ – BG/61/2022/0001 от 18.02.2022 г.

 26. Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема „Инфраструктура“, аспект „Лица с намалена подвижност“ на обект „Реконструкция на гаров комплекс Казичене“ – BG/61/2022/0002 от 04.08.2022 г.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg